List of common stop words in various languages.
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

czech.txt 1.5KB


 1. ačkoli
 2. ahoj
 3. ale
 4. anebo
 5. ano
 6. asi
 7. aspoň
 8. během
 9. bez
 10. beze
 11. blízko
 12. bohužel
 13. brzo
 14. bude
 15. budeme
 16. budeš
 17. budete
 18. budou
 19. budu
 20. byl
 21. byla
 22. byli
 23. bylo
 24. byly
 25. bys
 26. čau
 27. chce
 28. chceme
 29. chceš
 30. chcete
 31. chci
 32. chtějí
 33. chtít
 34. chut'
 35. chuti
 36. co
 37. čtrnáct
 38. čtyři
 39. dál
 40. dále
 41. daleko
 42. děkovat
 43. děkujeme
 44. děkuji
 45. den
 46. deset
 47. devatenáct
 48. devět
 49. do
 50. dobrý
 51. docela
 52. dva
 53. dvacet
 54. dvanáct
 55. dvě
 56. hodně
 57. jak
 58. jde
 59. je
 60. jeden
 61. jedenáct
 62. jedna
 63. jedno
 64. jednou
 65. jedou
 66. jeho
 67. její
 68. jejich
 69. jemu
 70. jen
 71. jenom
 72. ještě
 73. jestli
 74. jestliže
 75. jich
 76. jím
 77. jimi
 78. jinak
 79. jsem
 80. jsi
 81. jsme
 82. jsou
 83. jste
 84. kam
 85. kde
 86. kdo
 87. kdy
 88. když
 89. ke
 90. kolik
 91. kromě
 92. která
 93. které
 94. kteří
 95. který
 96. kvůli
 97. mají
 98. málo
 99. mám
 100. máme
 101. máš
 102. máte
 103. mezi
 104. mít
 105. mně
 106. mnou
 107. moc
 108. mohl
 109. mohou
 110. moje
 111. moji
 112. možná
 113. můj
 114. musí
 115. může
 116. my
 117. na
 118. nad
 119. nade
 120. nám
 121. námi
 122. naproti
 123. nás
 124. náš
 125. naše
 126. naši
 127. ne
 128. nebo
 129. nebyl
 130. nebyla
 131. nebyli
 132. nebyly
 133. něco
 134. nedělá
 135. nedělají
 136. nedělám
 137. neděláme
 138. neděláš
 139. neděláte
 140. nějak
 141. nejsi
 142. někde
 143. někdo
 144. nemají
 145. nemáme
 146. nemáte
 147. neměl
 148. němu
 149. není
 150. nestačí
 151. nevadí
 152. než
 153. nic
 154. nich
 155. ním
 156. nimi
 157. nula
 158. od
 159. ode
 160. on
 161. ona
 162. oni
 163. ono
 164. ony
 165. osm
 166. osmnáct
 167. pak
 168. patnáct
 169. pět
 170. po
 171. pořád
 172. potom
 173. pozdě
 174. před
 175. přes
 176. přese
 177. pro
 178. proč
 179. prosím
 180. prostě
 181. proti
 182. protože
 183. rovně
 184. se
 185. sedm
 186. sedmnáct
 187. šest
 188. šestnáct
 189. skoro
 190. smějí
 191. smí
 192. snad
 193. spolu
 194. sta
 195. sté
 196. sto
 197. ta
 198. tady
 199. tak
 200. takhle
 201. taky
 202. tam
 203. tamhle
 204. tamhleto
 205. tamto
 206. tebe
 207. tebou
 208. ted'
 209. tedy
 210. ten
 211. ti
 212. tisíc
 213. tisíce
 214. to
 215. tobě
 216. tohle
 217. toto
 218. třeba
 219. tři
 220. třináct
 221. trošku
 222. tvá
 223. tvé
 224. tvoje
 225. tvůj
 226. ty
 227. určitě
 228. vám
 229. vámi
 230. vás
 231. váš
 232. vaše
 233. vaši
 234. ve
 235. večer
 236. vedle
 237. vlastně
 238. všechno
 239. všichni
 240. vůbec
 241. vy
 242. vždy
 243. za
 244. zač
 245. zatímco
 246. ze
 247. že