List of common stop words in various languages.
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

indonesian.txt 2.6KB


 1. ada
 2. adanya
 3. adalah
 4. adapun
 5. agak
 6. agaknya
 7. agar
 8. akan
 9. akankah
 10. akhirnya
 11. aku
 12. akulah
 13. amat
 14. amatlah
 15. anda
 16. andalah
 17. antar
 18. diantaranya
 19. antara
 20. antaranya
 21. diantara
 22. apa
 23. apaan
 24. mengapa
 25. apabila
 26. apakah
 27. apalagi
 28. apatah
 29. atau
 30. ataukah
 31. ataupun
 32. bagai
 33. bagaikan
 34. sebagai
 35. sebagainya
 36. bagaimana
 37. bagaimanapun
 38. sebagaimana
 39. bagaimanakah
 40. bagi
 41. bahkan
 42. bahwa
 43. bahwasanya
 44. sebaliknya
 45. banyak
 46. sebanyak
 47. beberapa
 48. seberapa
 49. begini
 50. beginian
 51. beginikah
 52. beginilah
 53. sebegini
 54. begitu
 55. begitukah
 56. begitulah
 57. begitupun
 58. sebegitu
 59. belum
 60. belumlah
 61. sebelum
 62. sebelumnya
 63. sebenarnya
 64. berapa
 65. berapakah
 66. berapalah
 67. berapapun
 68. betulkah
 69. sebetulnya
 70. biasa
 71. biasanya
 72. bila
 73. bilakah
 74. bisa
 75. bisakah
 76. sebisanya
 77. boleh
 78. bolehkah
 79. bolehlah
 80. buat
 81. bukan
 82. bukankah
 83. bukanlah
 84. bukannya
 85. cuma
 86. percuma
 87. dahulu
 88. dalam
 89. dan
 90. dapat
 91. dari
 92. daripada
 93. dekat
 94. demi
 95. demikian
 96. demikianlah
 97. sedemikian
 98. dengan
 99. depan
 100. di
 101. dia
 102. dialah
 103. dini
 104. diri
 105. dirinya
 106. terdiri
 107. dong
 108. dulu
 109. enggak
 110. enggaknya
 111. entah
 112. entahlah
 113. terhadap
 114. terhadapnya
 115. hal
 116. hampir
 117. hanya
 118. hanyalah
 119. harus
 120. haruslah
 121. harusnya
 122. seharusnya
 123. hendak
 124. hendaklah
 125. hendaknya
 126. hingga
 127. sehingga
 128. ia
 129. ialah
 130. ibarat
 131. ingin
 132. inginkah
 133. inginkan
 134. ini
 135. inikah
 136. inilah
 137. itu
 138. itukah
 139. itulah
 140. jangan
 141. jangankan
 142. janganlah
 143. jika
 144. jikalau
 145. juga
 146. justru
 147. kala
 148. kalau
 149. kalaulah
 150. kalaupun
 151. kalian
 152. kami
 153. kamilah
 154. kamu
 155. kamulah
 156. kan
 157. kapan
 158. kapankah
 159. kapanpun
 160. dikarenakan
 161. karena
 162. karenanya
 163. ke
 164. kecil
 165. kemudian
 166. kenapa
 167. kepada
 168. kepadanya
 169. ketika
 170. seketika
 171. khususnya
 172. kini
 173. kinilah
 174. kiranya
 175. sekiranya
 176. kita
 177. kitalah
 178. kok
 179. lagi
 180. lagian
 181. selagi
 182. lah
 183. lain
 184. lainnya
 185. melainkan
 186. selaku
 187. lalu
 188. melalui
 189. terlalu
 190. lama
 191. lamanya
 192. selama
 193. selama
 194. selamanya
 195. lebih
 196. terlebih
 197. bermacam
 198. macam
 199. semacam
 200. maka
 201. makanya
 202. makin
 203. malah
 204. malahan
 205. mampu
 206. mampukah
 207. mana
 208. manakala
 209. manalagi
 210. masih
 211. masihkah
 212. semasih
 213. masing
 214. mau
 215. maupun
 216. semaunya
 217. memang
 218. mereka
 219. merekalah
 220. meski
 221. meskipun
 222. semula
 223. mungkin
 224. mungkinkah
 225. nah
 226. namun
 227. nanti
 228. nantinya
 229. nyaris
 230. oleh
 231. olehnya
 232. seorang
 233. seseorang
 234. pada
 235. padanya
 236. padahal
 237. paling
 238. sepanjang
 239. pantas
 240. sepantasnya
 241. sepantasnyalah
 242. para
 243. pasti
 244. pastilah
 245. per
 246. pernah
 247. pula
 248. pun
 249. merupakan
 250. rupanya
 251. serupa
 252. saat
 253. saatnya
 254. sesaat
 255. saja
 256. sajalah
 257. saling
 258. bersama
 259. sama
 260. sesama
 261. sambil
 262. sampai
 263. sana
 264. sangat
 265. sangatlah
 266. saya
 267. sayalah
 268. se
 269. sebab
 270. sebabnya
 271. sebuah
 272. tersebut
 273. tersebutlah
 274. sedang
 275. sedangkan
 276. sedikit
 277. sedikitnya
 278. segala
 279. segalanya
 280. segera
 281. sesegera
 282. sejak
 283. sejenak
 284. sekali
 285. sekalian
 286. sekalipun
 287. sesekali
 288. sekaligus
 289. sekarang
 290. sekarang
 291. sekitar
 292. sekitarnya
 293. sela
 294. selain
 295. selalu
 296. seluruh
 297. seluruhnya
 298. semakin
 299. sementara
 300. sempat
 301. semua
 302. semuanya
 303. sendiri
 304. sendirinya
 305. seolah
 306. seperti
 307. sepertinya
 308. sering
 309. seringnya
 310. serta
 311. siapa
 312. siapakah
 313. siapapun
 314. disini
 315. disinilah
 316. sini
 317. sinilah
 318. sesuatu
 319. sesuatunya
 320. suatu
 321. sesudah
 322. sesudahnya
 323. sudah
 324. sudahkah
 325. sudahlah
 326. supaya
 327. tadi
 328. tadinya
 329. tak
 330. tanpa
 331. setelah
 332. telah
 333. tentang
 334. tentu
 335. tentulah
 336. tentunya
 337. tertentu
 338. seterusnya
 339. tapi
 340. tetapi
 341. setiap
 342. tiap
 343. setidaknya
 344. tidak
 345. tidakkah
 346. tidaklah
 347. toh
 348. waduh
 349. wah
 350. wahai
 351. sewaktu
 352. walau
 353. walaupun
 354. wong
 355. yaitu
 356. yakni
 357. yang